پیام مدیر

سخن روز

-----------------------------

نظرسنجی

عملکرد اداره بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوی و همچنین نحوه اطلاع رسانی سامانه را از ابتدای تأسیس چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی
  خوب
  متوسط
  قابل اغماض
  نامناسب

ارسال و دیدن نتایج نظرسنجی


نحوه تعویض یا ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی

تعداد نمایش : 5768

آدرس بیمه خدمات درمانی

طرف قرارداد با آموزش و پرورش جهت تعویض دفترچه

آدرس  تمام شعبات بیمه در مشهد و دیگراستانها در سایت بیمه سلامت

احمد آباد بین رضا 5و7 -------------8406187

احمد آباد بین رضا 11و13 ------------ 8442111

بلوار خیام بلوار توس نبش توس 1 -------- 7676691

بلوار طبرسی بین 24و 26 ------------2731626

بلوار وکیل اباد بین لادن و اقبال سمت چپ پ96--5013080

بلوار جانباز جانباز9 شهید مجیدی11 -------7660390

بلوار مصلی نبش مصلی 39 -----------3669077

خ سرخس بین میرزاکوچک خان 26و28-----3681116

سیدی خ خلج مقابل پارک شهرآرا --------3863700

خ امام رضا امام رضا 44 -----------8531332

بلوار دانشجو بین 2و4 -------------8670864

خ آیت ا... عبادی بین 33و35 ---------2233240

 پس از بازنشستگی دفترچه های بیمه خدمات درمانی کماکان قابل استفاده بوده ولی در صورت تمدید اعتبار و یا تعویض لازم است با در دست داشتن فیش حقوقی بازنشستگی و کارت ملی  و یک قطعه عکس به یکی از نمایندگی های بیمه خدمات درمانی مراجعه شود.

پایان تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و یا عدم استفاده از آن نظیر(ازدواج , اشتغال , انصراف , فوت و ... ) به منزله ابطال دفترچه محسوب نمی شود و همچنان در سیستم بیمه گری فعال است لذا برای حذف هر یک از بیمه شدگان با گرفتن نامه ابطال از اداره بازنشستگی به یکی از شعبات بیمه مراجعه شود.   

قرارداد بیمه تکمیلی درمان همه ساله توسط سازمان بازنشستگی کشوری با یکی از شرکت های بیمه ای منعقد می گردد و حق بیمه ماهانه به میزان یک درصد حقوق بازنشستگی است .

عضویت جدید و یا انصراف از بیمه تکمیلی درمان فقط از فروردین ماه تا بیستم خردادماه هر سال می باشد جهت دریافت هزینه های پزشکی به شرکت آتیه سازان حافظ احمد اباد ملاصدرا 7  مراجعه فرمائید.

 
سن فرزندان شما جهت استفاده از بیمه خدمات درمانی  
الف : پسران 22 سال تمام و درصورت دانشجو بودن 24 سال تمام
 
ب : دختران مادامیکه ازدواج نکرده یا به کار اشتغال ندارند

 

نظرات شما

تصویر روزانه